Zápis dětí do MŠ 2024/2025

08,04,240 komentářů

Již brzy proběhne zápis dětí do nového školního roku 2024/2025.
Konání: 7.5.2024 od 13.00 – 17.00 hodin ve třídě MŠ.

Oznámení o zápisu
Kritéria pro přijetí